Elevrätt


Om oss

Elevrörelsens förlag har som syfte att förmedla kunskap och bidra till utveckling i frågor som är angelägna för elever och ungdomar. Vi ger även inblick i elevers och ungdomars organisering genom att följa och dokumentera vad som händer ute i landets skolor och föreningsliv.

Förlaget påbörjade sin utgivning under hösten 2008 och ger ut böcker som på olika sätt behandlar elevers och ungdomars organisering och inflytande. I vår utgivning finns både böcker som riktar sig till elever och ungdomar och böcker för vuxna som arbetar inom eller med skolan.

Elevrörelsens förlag ägs av Sveriges Elevkårer.Elevrörelsens förlag
Elevrörelsens förlag - info@elevrorelsensforlag.se - 08-644 45 00

Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten