Elevrätt - Arbetsmiljö för gymnasieeleverElevrätt - Arbetsmiljö för gymnasieelever

Isa Ståhl
140 kr exkl. moms
137 sidor
ISBN 9789197949187


Skolan är Sveriges största arbetsplats och arbetsmiljölagen är fullt gällande. Men vilka krav kan du egentligen ställa på arbetsmiljön i skolan? Det får du svar på i Elevrätt – arbetsmiljö för gymnasielever.

Vem är det som bestämmer över arbetsmiljön på skolan? Vad står det i lagen om ljus, ljud, jämställdhet, toaletter, diskriminering, ergonomi och kameraövervakning?

Utifrån de lagar och regler som gäller för arbetsmiljön i gymnasieskolans beskriver boken skolans skyldigheter, dina rättigheter och elevskyddsombudens uppdrag. Ju bättre du känner till dem, desto mer kan du påverka skolans arbetsmiljöarbete!


Elevrörelsens förlag
Elevrörelsens förlag - info@elevrorelsensforlag.se - 08-644 45 00

Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten