Riktning & resultat – Goda råd för unga ledareRiktning och resultat

Dany Kessel
250 kr exkl. moms
Häftad 128 sidor
ISBN 9789197657051


Du är en ung ledare i en ideell organisation. Du har din agenda klar för dig. Ditt mandat är stadigt som en klippa. Du känner dig själv och vet vad du går för. Du vet precis hur du ska förvalta och utveckla organisationen så att den blir det du vill att den ska vara. Du kan utan problem leda en grupp, motivera andra och delegera uppgifter. Eller?

Alla ledare stöter på motgångar, problem och svårigheter. För unga ledare i ideella organisationer är förutsättningarna dessutom unika: du har få resurser, lite tid och leder en organisation som har en stor genomströmning av människor. Dessutom har du förmodligen inte så stor erfarenhet av ledarskap sedan tidigare.

Riktning och resultat är ledarskapsboken för dig som har visioner och som vill få saker att hända, men som kanske inte alltid vet exakt hur du ska gå till väga. Boken är skriven av personer som själva har arbetat i ledarpositioner i unga organisationer. I boken finns dessutom intervjuer med unga ledare där de själva berättar om sina erfarenheter.


Elevrörelsens förlag
Elevrörelsens förlag - info@elevrorelsensforlag.se - 08-644 45 00

Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten