Hur du skapar opinion och
påverkar skolan på riktigtHur du skapar opinion och påverkar skolan på riktigt

Maximilian Byström
250 kr exkl. moms
128 sidor
ISBN 9789197949118


Ofta räcker det inte att ha rimliga krav eller bra idéer – för att verkligen kunna påverka måste man ha en strategi också. Hur du skapar opinion och påverkar din skola på riktigt hjälper dig att lägga upp den strategin.

Här kan du ta del av konkreta metoder och tillvägagångssätt men också läsa om vad begrepp som opinionsbildning, lobbying och förhandling innebär och vilken relevans de har för påverkansarbete i skolan.

Boken innehåller även intervjuer med personer som arbetar professionellt med att påverka och som delar med sig av sina egna tips, tankar och erfarenheter. I bokens avslutande del målar vi upp fyra scenarier som visar hur du kan arbeta med olika frågor i praktiken.


Elevrörelsens förlag
Elevrörelsens förlag - info@elevrorelsensforlag.se - 08-644 45 00

Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten