Elevrätt - Skoljuridik för gymnasieeleverElevrätt - Skoljuridik för gymnasieelever

Zandra Bergman och Isa Ståhl
140 kr exkl. moms
132 sidor
ISBN 9789197949194


Elever i gymnasiet har rättigheter som skolan är skyldig enligt lag att upprätthålla. Men vilka krav kan du egentligen ställa på din skola? Det får du svar på i Elevrätt, en bok om elevers juridiska rättigheter.

Vem är det som bestämmer över din skola? Till vem vänder du dig om det uppstår problem? Vad står det egentligen i lagen om betyg, ordningsregler, arbetsmiljö och elevers rätt till inflytande?

Utifrån de lagar och regler som gäller för gymnasieskolan beskriver boken skolans skyldigheter och dina rättigheter. Ju bättre du känner till dem, desto mer kan du påverka din skola och din studiesituation.


Elevrörelsens förlag
Elevrörelsens förlag - info@elevrorelsensforlag.se - 08-644 45 00

Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten