Elevråd för vuxnaElevråd för vuxna

Niklas Delander och Eva Thalén
250 kr exkl. moms
Häftad, 213 sidor
ISBN 9789197657006


De senaste åren har elevrörelsen gjort många betydande erfarenheter och utvecklat kunskap som ännu inte förmedlats till vuxna som arbetar inom eller med skolan. Vad spelar exempelvis skolan för roll för elevers organisering? Vad innebär påverkansarbete? Dessa och andra frågor besvaras i Elevråd för vuxna - en handbok för rektorer, lärare, föräldrar och huvudmän.

Utifrån en rad grundläggande principer diskuteras hur skolan bör förstå, ta emot och stödja elevers organisering. Boken presenterar även konkreta metoder som ger resultat - allt baserat på dokumenterad kunskap och beprövad erfarenhet.


Elevrörelsens förlag
Elevrörelsens förlag - info@elevrorelsensforlag.se - 08-644 45 00

Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten