ElevkårsbokenElevkårsboken

Dany Kessel och Marc Harris
200 kr exkl. moms
Häftad, 128 sidor
ISBN 9789197657037


Intresset för elevkårer ökar runt om i landet och många elevråd har förändrat sina organisationer - med framgångsrika resultat. Det har visat sig att elevkåren är nästa steg för elevers organisering.

Elevkårsboken beskriver vad det innebär att vara en elevkår, vilka möjligheter som finns och vilka utmaningar en självständig organisation ställs inför. Framförallt beskriver boken hur man arbetar som elevkår, och hur man kan tänka kring medlemmar, organisation och verksamhet.

Boken riktar sig till alla elevråd som vill hitta nya effektiva alternativ för att öka engagemanget och förbättra sin verksamhet, och till landets alla nybildade elevkårer som vill ha en praktisk sammanfattning av vad deras organisation är och hur den kan utvecklas. Boken ger även en överskådlig introduktion till elevkåren för alla lärare, rektorer och andra som påverkas av elevers organisering.


Elevrörelsens förlag
Elevrörelsens förlag - info@elevrorelsensforlag.se - 08-644 45 00

Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten