Samtal med rektorn – Skolledare om ledarskap för inflytandeSamtal med rektorn – Skolledare om ledarskap för inflytande

Maximilian Byström
120 kr exkl. moms
Häftad, 99 sidor
ISBN 9789197657082


De allra flesta är överens om att elever ska ha inflytande. Det är dessutom någonting som skollagen kräver. Men hur ger man eleverna inflytande? Vilken betydelse har rektors ledarskap? Och vad innebär egentligen inflytande?

I bokens reportage får du bekanta dig med skolledare som ger sina egna svar på de här frågorna. De arbetar på olika slags skolor i olika delar av landet, men förenas av att de alla tar elevers inflytande på allvar och ser sitt eget ledarskap som en nyckel till att det ska fungera. Här delar de med sig av sina tankar, observationer och erfarenheter, och pekar på grundläggande förhållningssätt som garanterar elevers inflytande.

Samtal med rektorn är en reportagebok för dig som är nyfiken på vad rektorerna själva har att säga om elevers inf lytande. I boken hörs också forskare, fackrepresentanter och andra som arbetar med skolfrågor. Boken har tagits fram inom ramen för projektet Inflytande i skolan – mer än en möjlighet!, och fungerar som ett fördjupande komplement till handboken Inflytande för elever.


Elevrörelsens förlag
Elevrörelsens förlag - info@elevrorelsensforlag.se - 08-644 45 00

Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten