Inflytande för eleverInflytande för elever

Axel Cronert och Dany Kessel
100 kr exkl. moms
Häftad, 80 sidor
ISBN 9789197657068


Det ska inte behöva vara svårt för elever att påverka skolan! Detta har varit grundtanken bakom denna handbok, som presentera ett antal grundläggande metoder för hur skolor kan arbeta med elevers inflytande. Boken har tagits fram i samarbete med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO (nu: Sveriges Elevkårer) och Sveriges Elevråd – SVEA och distribuerats till samtliga skolor i Sverige.

inflytandehandboken.se kan du läsa mer om boken och ladda hem arbetsdokument.


Elevrörelsens förlag
Elevrörelsens förlag - info@elevrorelsensforlag.se - 08-644 45 00

Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten