En mer givande skoltidEn mer givande skoltid

Niklas Delander och Martim Guerra Silva
390 kr exkl. moms
Inbunden, 239 sidor
ISBN 9789197657013


Under 2008 gjorde vi en resa genom Sverige och besökte tio skolor som visade upp en bred och innehållsrik verksamhet. Vi följde med på läktaren under skolkampen och tittade in i föreningslokalerna. Vi slog oss ned i elevrådsrummet och pratade med elevrådsfunktionärer och elevskyddsombud. Vi följde de nervösa förberedelserna inför skolspexet och blev inbjudna till skolfesten. Vi blev inkallade på rektorsexpeditionen och tog en kaffe med ärkebiskopen för att prata gamla minnen.

Under resan fick vi ta del av olika perspektiv och erfarenheter, och slutresultatet blev en skildring av det engagemang som finns bland dagens elever. En mer givande skoltid är en fotobok som visar något som pågår på svenska skolor varje dag, men som aldrig tidigare har fångats på det här sättet.

Boken innehåller över hundra fotografier, ett sextiotal reportage, ett myller av röster och en berättelse om vad verkligt engagemang innebär. På dessa sidor finns givetvis konflikterna, meningsskiljaktigheterna och det tålmodiga arbetet men också förväntan, stolthet och glädje, och de verkliga resultat som uppnås när elever tar tillvara gemensamma intressen. Framförallt åskådliggör boken den verksamhet som pågår på många skolor och som kan bli verklighet även på din.


Elevrörelsens förlag
Elevrörelsens förlag - info@elevrorelsensforlag.se - 08-644 45 00

Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten